Conceptul de sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative, fundamentat de URBAN SCOPE atat din punct de vedere tehnic și economic, confera reale beneficia in  creșterea gradului de atractivitate al transportului public, migrarea unui număr cât mai mare de deplasări spre acest mijloc de transport, scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, avand efecte pozitive asupra reducerii poluării și consumului de energie, decongestionarea traficului și îmbunătățirea siguranței în trafic.

În condițiile în care se vor menține soluțiile implementate în prezent și ținând cont de prognozele prezentate asupra creșterii gradului de motorizare și al numărului de deplasări zilnice, condițiile de trafic general vor prezenta următoarele caracteristici:

  • Creșterea continuă a numărului de vehicule la nivelul oraselor în condițiile păstrării unei infrastructuri rutiere cu capacitate limitată, va conduce la deteriorarea situației existente, prin:
    • Scăderea vitezelor medii de trafic la nivelul orașului.
    • Blocarea intersecțiilor cele mai aglomerate din oraș la orele de trafic maxim.
    • Creșterea timpilor de deplasare în oraș.
    • Cresterea poluarii

Un sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative bine fundamentat, prin funcțiile pe care le va asigura, va contribui la reducerea acestor disfuncționalități și a impactului lor asupra calității mediului și calității vieții cetățenilor.

Sistemul de management al traficului poate fi realizat pe un concept modern, bazat pe o arhitectură de senzori de monitorizare a traficului în fiecare intersecție, și automate de trafic adaptive, comandate centralizat, având un suport de comunicații comun, capabil să asigure întreg necesarul de transmisiuni de date între automatele de trafic, senzori și centrul de comandă.