Active Cities | soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică

Clădiri și spații comerciale

Urban Scope vă propune o soluție la cheie pentru eficiența energetică a clădirilor de orice tip, experții noștri fiind abilitați să vă ofere cele mai bune soluții pentru a vă recupera invesțiile în cel mai scurt timp posibil.

AFLĂ MAI MULT

Eficiență Energetică

Ai nevoie de consultanță?

CUBE OFFICE BUILDING, Calea Floreasca Nr. 169X, Et 4, Sector 1, 014459

Sună-ne: +40 728 999 588

office@urbanscope.ro

sau completează formularul

Beneficii

Beneficiile dobândite prin implementarea unui proiect de eficiență energetică:

Certificat Energetic

Certificatul energetic realizat de către specialiști noștri vă oferă date importante cu privire la performațele energetice ale clădirii cum sunt: sistemul de izolație, sistemul de ventilație, încălzire, climatizare, apă caldă menajeră.

Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Audit Energetic

Auditul energetic este operația care constă în determinarea caracteristicilor termotehnice și funcționale ale clădirilor și instalațiilor, în scopul evaluării din punct de vedere energetic.

Prin auditul energetic se stabilesc tehnic și economic soluțiile de reabilitare și modernizare termoenergetică a clădirii, pe baza rezultatelor termice și energetice.

Auditul si expertiza energetică stau la baza eliberării Certificatului de Performanță Energetică.

Fondurile Europene

Motorul dezvoltării unei comunități inteligente

Accesare finanțări nerambursabile pentru investiții în eficiența energetică a clădirilor

Investițiile în domeniul energetic vor fi susținute prin Programele Operaționale (PO) aferente perioadei 2021-2027, cu implementare până în 2030. În acest sens, sunt alocări financiare prin PO Tranziție Justă (2 miliarde de euro, pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic), PO Dezvoltare Durabilă (4 miliarde de euro, din care aproximativ 850 milioane de euro pentru sectorul energiei) și PO-uri Regionale.

O altă sursă de finanțare pentru proiecte de eficiență energetică este programul de eficiență energetică în clădirile publice, derulat de Administrația Fondului de Mediu. Cu un buget total de 280 milioane de euro in anul curent, acest program se adresează unităților administrativ teritoriale.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

01.

Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

02.

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

03.

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;

04.

Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);

05.

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

06.

Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

07.

Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2)