Active Cities | soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică

Eficiență energetică

orașul inteligent = consumuri reduse = performanță ridicată = eficiență energetică

AFLĂ MAI MULT

Eficiență Energetică

Ai nevoie de consultanță?

CUBE OFFICE BUILDING, Calea Floreasca Nr. 169X, Et 4, Sector 1, 014459

Sună-ne: +40 728 999 588

office@urbanscope.ro

sau completează formularul

Dezvoltare durabilă

Eficiența energetică reprezintă elementul central al tranziției UE către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și al îndeplinirii Strategiei Naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Eficiența energetică reprezintă elementul central al tranziției UE către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și al îndeplinirii Strategiei Naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Iluminatul reprezintă 14% din consumul total de electricitate din Europa şi 19% din consumul total de electricitate din lume.

Domeniul EFICIENȚEI ENERGETICE acoperă de la vehiculele eficiente, corpurile de iluminat economice, practicile industriale de creștere a performanțelor și până la soluții BMS – “Building Management Solutions” pentru clădiri precum și o gamă largă de alte tehnologii.

Economisirea energiei înseamnă și economisirea banilor.
Eficiența energetică este profitabilă.

Reducerea consumului și a risipei de energie devine din ce în ce mai importantă pentru UE.

Obiectivul planului este de a oferi un cadru strategic pentru dezvoltarea eficienței energetice în comunitățile din Romania și, în acest fel, de a materializa potențialul de economisire a energiei.

Domenii de competență

Eficiența energetică bazată pe tehnologie

Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitate a majorității construcțiilor existente. Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a unei clădiri sunt mai mici decât costurile legate de instalarea unei capacități suplimentare de energie termică pentru încălzire.

În Romania, consumurile energetice pentru sectorul populației sunt la nivelul a 40% din consumul total de energie al țării.

Fondurile Europene

Motorul dezvoltării unei comunități inteligente

01.

În perioada 2021-2030, Uniunea Europeană va aloca sume importante pentru investiții în capacități de producție și stocare a energiei regenerabile, eficiență energetică, modernizarea și extinderea rețelelor de energie electrică și alte domenii din energie. Implementarea acestor proiecte a fost prevăzută în contextul politicilor și obiectivelor Uniunii Europene de eficiență energetică și decarbonare.

02.

Investițiile în domeniul energetic vor fi susținute și prin Programele Operaționale (PO) aferente perioadei 2021-2027, cu implementare până în anul 2030. În acest sens, sunt alocări financiare prin PO Tranziție Justă (2 miliarde de euro, pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic), PO Dezvoltare Durabilă (4 miliarde de euro, din care aproximativ 850 milioane de euro pentru sectorul energiei) și PO-uri Regionale.

03.

Uniunea Europeană s-a angajat să conducă tranziția energetică la nivel global, prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, care vizează furnizarea de energie curată în întreaga Uniune Europeană.

Obiective 2030

Pentru a îndeplini acest angajament, Uniunea Europeană a stabilit obiective privind energia și clima la nivelul anului 2030, după cum urmează:

Obiectivul privind reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990

Obiectivul privind un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030

Obiectivul privind îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030

Obiectiv de interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030