Active Cities | soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică

Finanțări Europene

Fondurile Europene | Motorul dezvoltării unei comunități inteligente

CITEȘTE DETALII

Urban Scope - consultantul tău în accesarea programelor de finanțare nerambursabile

Consultanța integrată oferită de echipa Urban Scope pornește de la inițierea ideii de proiect, redactarea proiectelor de succes finanțabile din fonduri nerambursabile, elaborarea documentațiilor tehnice aferente accesării de finanțări nerambursabilă și până la managementul și supervizarea detaliată a implementării.

Beneficiari ai soluțiilor de finanțare

+ 0

Proiecte implementate cu succes

Proiecte finanțate în valoare de

+ 0 euro

Furnizăm soluții de accesare a fondurilor nerambursabile “la cheie”

Suntem o echipă de profesioniști, pregătiți atât în țară, cât și la nivel internațional în cadrul unor instituții de prestigiu așa cum este Institutul European de Administrație Publică.

Analiza asupra necesităților și corelarea cu principalele oportunități de dezvoltare

Identificarea surselor optime de finanțare pentru fiecare tip de idee/proiect

Dezvoltarea strategiei pentru inițierea unui proiect sau pachet de proiecte

Elaborarea unui cadru procedurat de selecție și prioritizare a proiectelor

Elaborarea documentației tehnice și economice complete conform ghidurilor de implementare

Întocmirea documentațiilor necesare în cazul achizițiilor efectuate în proiect

Pregătirea dosarelor de rambursare pentru decontarea cheltuielilor eligibile

Asistență financiară, managementul proiectului și asistență în implementare

Soluții la cheie

Planificarea și optimizarea investițiilor

PPP - Parteneriat public privat

Clustere de inovare

Expertiza

Servicii complete perfect potrivite cerințelor clienților noștri

Abordare procativă pentru eficiență și competitivitate

Finanțarea investițiilor cu fonduri structurale și granturi guvernamentale

Colaborare pe bază de proiecte cu administrația publică centrală și locală

Pentru următorii ani, România are oportunitatea istorică de a putea beneficia de fonduri din partea Comisiei Europene în cuantum de 75,6 miliarde de euro, defalcate astfel:

Pentru a accesa fondurile disponibile, România semnează Acordul de Parteneriat 2021-2027, având în vedere Obiectivele de Politică ale UE:

Procesul de negociere informală dintre MIPE și CE a fost unul dinamic, marcat de provocările apărute în ultimii ani: criza sanitară COVID-19, agresiunea din Ucraina, criza din energie și agravarea condițiilor financiare externe și interne, care au dus la creșterea inflației în UE, respectiv necesitatea de a asigura complementaritatea finanțărilor cu Planul Național de Redresare și Reziliență.

OP 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă

Prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale.

Ce se finanțează :

OP 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon

Care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile.

Ce se finanțează :

OP 3 – O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității

Ce se finanțează :

OP 4 – O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Ce se finanțează :

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni

Prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale

Ce se finanțează :

Programe operaționale cu finanțare europeană

Programul operațional Buget total (alocare UE și cofinanțare)
Programul Operațional Tranziție Justă
2,53 miliarde euro
Programul Operational Sănătate
3,88 miliarde euro
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
2,20 miliarde euro
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
4,11 mld euro
Programul Operațional Transport 2021 – 2027
9,68 mld euro
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027
5,25 mld euro
Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027
4,32 mld euro
Programul Operațional Regional Vest 2021-2027
1,17 mld euro
Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027
1,57 mld euro
Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027
1,20 mld euro
Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027
1,43 mld euro
Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027
1,75 mld euro
Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027
1,48 mld euro
Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027
1,38 mld euro
Programul Operațional Regional București-Ilfov
1,46 mld euro
Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027
959 mil euro

Ai nevoie de consultanță?

Suntem aici să te ajutăm.