Active Cities | soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică

Planificare Urbană

Dezvoltăm concepte de dezvoltare urbană pentru creșterea calității vieții

AFLĂ MAI MULT

a

Orașe pentru oameni

1. Strategii de dezvoltare pentru oameni

Suntem determinați în aplicarea conceptelor și politicilor europene de planificare și management pentru o mobilitate durabilă adaptată condițiilor specifice orașelor din România.
Mediul urban are nevoie de o schimbare de paradigmă în aplicarea unor soluții eficiente de mobilitate care să includă toate formele de transport.

Abordarea integrată în ceea ce privește implementarea de proiecte multi-fond este necesară pentru a putea rezolva probleme de o complexitate ridicată prin intermediul unui singur proiect integrat.

2. Planuri de mobilitate urbană durabile

Mobilitatea urbană durabilă reprezintă o schimbare de paradigmă privind transportul urban, cu accent pe protecţia mediului, pe reducerea consumului de energie convenţională, reducerea poluării şi promovarea surselor de energie verde.

Astfel, proiectele de mobilitate urbană durabile devin o soluție facilă și cu impact major în asigurarea unui mediu urban curat.

O soluție neconvențională sunt proiectele de ciclism urban (bike sharing) care beneficiază de tehnologii mature și sunt implementate cu succes în majoritatea orașelor europene dezvoltate.

Ce scop servește?

Pentru asigurarea unor condiții de performanță, planul de mobilitate urbană durabilă, „esența planificării mobilității urbane” este necesar a se corela cu strategia integrată de dezvoltare urbană, cu planul de urbanism general (PUG), cu strategiile regionale, cu strategiile sectoriale de servicii sociale, sănătate, educație, crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică, precum și cu planul național de transport.

De ce este important?

Creşterea mobilităţii urbane şi interurbane sunt teme principale ale Uniunii Europene.
În acest context realizarea reţelelor inteligente de transport devine una dintre priorităţile care pot fi finanţate din fonduri europene nermabursabile.

Comisia Europeana: , „Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities” With the global shift towards a low-carbon, circular economy already underway, the Commission's low-emission mobility strategy, adopted in July 2016, aims to ensure Europe stays competitive and able to respond to the increasing mobility needs of people and goods”

Sisteme inteligente de transport

Sistemele inteligente de transport public se înscriu în conceptul Smart City/Smart Mobility, tehnologia evoluând, astfel că acestea încorporează echipamentele necesare pentru a comunica în permanență cu utilizatorii prin intermediul aplicațiilor software instalate pe echipamentele de comunicații mobile. Sistemele inteligente de transport public oferă posibilitatea de a fi accesate în timp real pentru a putea tinde către conceptul de mobilitate ca un serviciu MaaS.

Inițiativa pentru mobilitate urbană

Peste 70 % din cetățenii UE locuiesc în orașe care generează 23 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră datorate transporturilor. Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă subliniază necesitatea ca mobilitatea interurbană și urbană să devină mai durabilă, mai inteligentă și mai sănătoasă. În acest scop, Comisia propune o nouă inițiativă privind mobilitatea urbană.

Prevederi până în 2025

Noua inițiativă privind mobilitatea urbană completează propunerea de revizuire a orientărilor pentru rețeaua transeuropeană de transport (revizuirea TEN-T). Propunerea respectivă prevede că toate orașele mari („noduri urbane”) din rețeaua respectivă trebuie să elaboreze până în 2025 un plan de mobilitate urbană durabilă.
Noul cadru european pentru mobilitate urbană prezintă o listă comună de măsuri și inițiative pentru aceste orașe, precum și pentru restul orașelor din UE, pentru a le ajuta să facă față provocării unei mobilități mai durabile.

Provocări și soluții

Principalele provocări ale orașelor inteligente în ceea ce privește mobilitatea urbană sunt cele legate de poluarea mediului și de timpul mare pe care cetățenii îl petrec in trafic pentru a ajunge la locul de muncă sau alte zone de interes.

Platformele de management al traficului, aplicațiile de mobilitate, introducerea de noi vehicule inteligente și sustenabile - electrice, hibride, conectate, autonome etc.- sunt câteva dintre mijloacele unui oraș inteligent de a dezvolta un plan eficient de mobilitate urbană, care să răspundă nevoilor cetățenilor.

3. Planuri de acțiune pentru energia durabilă

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC) este un document de comunicare orientat către toate părțile interesate în vederea înțelegerii provocărilor aduse de schimbările climatice și efectele tot mai drastice pe care acestea le aduc an de an.

Prin implementarea PAEDC, se urmărește conștientizarea populației și a tuturor factorilor care sunt interesați de o dezvoltare locală durabilă a Municipiului Suceava, prin creșterea economică, protecția mediului și creșterea calității vieții cetățenilor.

Pentru că trăim în era dezvoltării inteligenței artificiale, big data și alte concepte la care administrația publică și mediul privat trebuie să adere cât mai curând pentru a putea susține dezvoltarea orașelor ca smart cities, Urban Scope propune utilizarea celor mai noi tehnologii în dezvoltarea unor astfel de proiecte.

Mai mult, Uniunea Europeană oferă cadrul și resursele financiare necesare pentru implementarea viitoarelor platforme de smart city, Urban Scope fiind aliatul de încredere al municipalităților în acest proces de planificare strategică și accesare de fonduri nerambursabile,deținând o experiență vastă în acest demers.

4. Strategii Smart City

De ce sunt necesare ?

Necesitatea unei Strategii Smart City rezidă din faptul că orașul inteligent este un concept foarte dinamic, un proces de transformare continuă prin inovare tehnologică, urbanistică și managerială, o serie de pași prin care orașele devin mai locuibile și reziliente și, implicit, mai apte să răspundă rapid noilor provocări ce apar.

Ce sunt orașele smart ?

Un oraș inteligent este o comunitate în care principalele funcțiuni sunt abordate într-o manieră inteligentă/smart, cum ar fi: economie inteligentă, clădiri inteligente, mobilitate inteligentă, infrastructură inteligentă, tehnologie inteligentă, energie inteligentă, educație și sănătate inteligente, turism.

5. Documentații de Urbanism

Care este utilitatea acestora ?

Documentațiile de urbanism transpun la nivelul localităților urbane și rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean.

Astfel, toate intervențiile la nivel urban trebuie să respecte propunerile din documentațiile de urbanism, conform aprobărilor autorităților publice locale.

Tipuri de documentații de urbanism

Principalele tipuri de documentații de urbanism cu care se operează în planificarea urbană sunt planul urbanistic general (PUG) și regulamentul local aferent acestuia, planul urbanistic zonal (PUZ) și regulamentul local aferent acestuia și planul urbanistic de detaliu (PUD).

Ai nevoie de consultanță?

Suntem aici să te ajutăm.