Active Cities | soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică

Regenerare urbană

Regenerarea urbană integrată repezintă un concept de dezvoltare care are la bază ca elemente definitorii:
comunitatea și spatiul public

AFLĂ MAI MULT

Regenerare Urbană

Ai nevoie de consultanță?

CUBE OFFICE BUILDING, Calea Floreasca Nr. 169X, Et 4, Sector 1, 014459

Sună-ne: +40 728 999 588

office@urbanscope.ro

sau completează formularul

Un oraș pentru oameni

O soluție optimă de regenerare urbană asigură o interacțiune sănătoasă între nou și vechi, utilizând tehnologii de avangardă astfel încât să poată crea un spațiu urban plăcut, funcțional …un oraș pentru oameni”.

Transformările unui oraș nu pot fi realizate la întâmplare, dacă ne dorim un oraș mai prietenos cu oamenii este absolut necesar să existe un dialog care să stimuleze implicarea tuturor celor interesați să schimbe spațiul urban în orașul pe care și-l doresc.

Preocuparea pentru schimbarea spațiilor urbane se poate coagula în strategii care să conțină o viziune clară, o documentare extinsă și o listă de proiecte fezabile în timp și finanțabile pe termen mediu.

Ne propunem un dialog deschis cu Autoritățile Publice Locale, cu arhitecți, urbaniști și alți decidenți în interesul nostru, al tuturor, pentru transformarea spațiului public în orașele viitorului.

De la clienţi privați şi autorităţi, şi până la public, aşteptările sunt foarte mari de la Urban Scope. Iar noi răspundem în consecință având în echipa noastră oameni cu adevărat deosebiţi, oferindu-le oportunitatea de a se dezvolta profesional și de a fi parte a unor proiecte inovatoare de regenerare urbană, benefice pentru comunitățile din Romania și din regiune.

01.

Analiza asupra direcțiilor strategice de dezvoltare urbana

02.

Dezvoltarea strategiei pentru inițierea unui proiect sau pachet de proiecte

03.

Identificarea surselor optime de finanțare

04.

Elaborarea documentației tehnice și economice

05.

Managementul proiectelor și asistență tehnică de specialitate

06.

Întocmirea documentațiilor necesare în cazul achizițiilor efectuate în proiect

07.

Pregătirea documentațiilor de rambursare pentru decontarea cheltuielilor

08.

Asistență financiară și supervizarea lucrărilor

09.

Documentații de mentenanță și operare

Competențe

Proiecte

Centre istorice urbane

Zone pietonale și de promenadă

Parcuri și zone de agrement

Spații tematice de joacă
pentru copii

Terenuri de sport: tenis, baschet, handbal, footbal, paddle, squash

Spații de recreere și stimulare a inteligenței pentru adolescenți

Centre de învățare a regulilor de circulație
pentru bicicliști și pietoni

Infrastructura rutieră, trotoare și piste de biciclete

Skatepark-uri, dogpark-uri


  • Zone Pietonale - Shared Space

  • Parcuri și spații de agrement

  • Regenerarea cartierelor

  • Design urban sustenabil

Zone Pietonale - Shared Space

Spațiile pietonale, fie ele străzi, fie piațete sau parcuri, au jucat dintotdeauna un rol important în viața orașelor, dat fiind faptul că acestea erau spațiile care creau viața social urbană și reprezentau cadrul fizic în care aveau loc interacțiunile din orașe.

În ciuda rolului important al acestora, deplasările pietonale nu sunt un subiect des întâlnit în discuțiile despre mobilitate urbană, deoarece accentual este pus pe analiza traficului auto, decongestionarea traficului, reglementarea spațiilor de parcare, stațiile de transport în comun și rutele acestuia, precum și altele, însă în contextual actual este necesară o schimbare de paradigm.

Orașele în care spațiile pietonale sunt tratate cu prioritate sunt acele orașe care sunt descries ca fiind ”mai locuibile”, ”mai sigure” și ”mai sănătoase”.

Gradul de atractivitate al spațiilor publice este determinat de elemente precum:

Echipa noastră multidisciplinară poate oferi beneficiarilor soluții moderne pentru toate aceste componente ce alcătuiesc spațiile pietonale.

Urban Scope prin proiectele de spații pietonale pe care le realizează pentru colaboratorii săi, promovează conceptul de orașe “walkable” prin elemente inovative de tipul:

Abordarea Urban Scope

Pe lânga melanjul celor mai noi tehnologii în proiectele noastre, abordarea noastră are în vedere o interdisciplinaritate și crearea unui toolbox de soluții pe care le personalizăm în funcție de particularitățile amplasamentelor și de solicitările beneficiarilor.

O noua tendință în proiectarea urbană este implementarea zonelor de tip shared space.

Aceste zone reprezintă o abordare de design urban care încearcă să reducă la minimum segregarea între traficul auto și pietoni prin eliminarea unor caracteristici precum borduri, marcajele de pe suprafață drumului, semnele de circulație și semafoarele iar, astfel, să constrângă participanții la trafic să fie mai alerți la ceea ce se întâmpla în jur.

Obiective pe termen lung

Prin implementarea unor astfel de concepte aliniate la noile tendințe globale, Urban Scope dorește creșterea calității vieții locuitorilor din orașele din România și, nu numai. Democratizarea spațiului urban este încă la început, iar efectele acestor măsuri ”revoluționare” se vor vedea într-un orizont de timp mediu/lung.

a

Parcuri și spații de agrement

Având în vedere ridicarea gradului de conștientizare la nivel internațional asupra beneficiilor pe termen lung a lucrărilor ”verzi”, în ultimii ani a debutat și în România un fenomen de creștere a cererii pentru acest gen de intervenții, de unde și numărul tot mai ridicat de proiecte de reabilitare/regenerare al parcurilor și zonelor de agrement.

Rețelele verzi-albastre reprezentate de spațiile verzi și apele de la nivelul orașelor constituie ”plamânii” mediului urban și pentru a contracara efectul de insulă de căldură urbană cauzată de gazele de seră este necesară o protejare și extindere a acestora, unde este posibil acest fapt.

Abordarea pe care Urban Scope o propune beneficiarilor săi este o întrepătrundere a conceptelor sustenabile, ecologice și durabile cu ultimele tehnologii și inovații în domeniul conservării mediului înconjurător. În contextul de creștere continuă a țesuturilor urbane, creșterea calității vieții prin amenajările peisagere reprezintă un mijloc important de îmbunătățire a peisajului urban, care produce beneficii și pentru în mod direct asupra stării de sănătate a locuitorilor.

Beneficiile de protecție și ameliorare a mediului ambiant prin care spațiile verzi contribuie în mod direct la creșterea calității mediului de viață sunt:

Viața urbană a locuitorilor din orașe necesită spații care să încurajeze petrecerea timpului în aer liber, precum și interacțiunile sociale.

Parcurile și spațiile de agrement pe care compania Urban Scope le propune beneficiarilor săi sunt spații:

a

”Orașele au capacitatea de a oferi ceva pentru fiecare, numai pentru că și numai atunci când ele sunt create de toată lumea.”
Jane Jacobs

a

Regenerarea cartierelor

Regenerarea urbană este o îmbinare între planificarea și proiectarea urbană care are menirea de a îmbunătății calitatea vieții urbane a locuitorilor din zonele de locuit care în mod uzual sunt neglijate.

Prin reamenajarea spațiilor publice se pot aduce beneficii care exced celor vizibile, precum creșterea valorii imobiliare a fondului construit al cartierului, bunăstarea cetățenilor și o creștere a sănătății fizice și psihice a locuitorilor.

Astfel prin regenerarea urbană se înțelege o proiectare integratoare pentru orașe care promovează sustenabilitatea în toate aspectele sale: natural, social și economic.

Regenerarea urbană vizează următoarele principii:

Proiectele de regenerare urbană pe care Urban Scope le propune partenerilor săi au miza generală de a amenaja și de a crește calitățile estetice ale spațiul public, însă această schimbare vizuală se realizează peste o transformare sistematică a elementelor de infrastructura urbană (trotuare, alei de acces, canalizație de fibra optică, sistem de irigații, sistem de iluminat public ș.a.).

La baza fundamentării opțiunilor de redistribuire a spațiilor publice, se află concepte precum:

a

Conceptul orașului de ”15 minute” se axează pe accesul facil la obiective de utilitate publică (de exemplu: stații de transport în comun, parcuri, zone comerciale ș.a.). Aceasta abordare a viitoarelor orașe are în vedere crearea unei mixități funcționale într-un peisaj urban atractiv care să determine populația să renunțe la autovehiculul personal în favoarea unei mobilități alternative.

Conceptul orașului sustenabil are în vedere o dezvoltare trivalentă care vizează mediul social, mediul economic și mediul înconjurător și are ca scop crearea unui habitat rezilient pentru populația existentă fără a compromite abilitatea de a benefi¬cia de aceleași condiții a viitoarelor generații.

Conceptul orașului ierarhizat face referire la modul formal de organizare a spațiului liber urban care trebuie să urmărească definirea cât mai distinctă și precisă între domeniul public (cu acces nemijlocit) și domeniul privat (care pleacă de la individ și ajunge până la comunitățile unităților de locuit organizate sub diverse tipologii). Aceasta separare precisă oferă opțiunea rezidenților de a alege între activitate și intimitate.

a

Design urban sustenabil

Design-ul urban sustenabil sau proiectarea durabilă, se referă la eliminarea parțială sau integral a impactul negativ asupra mediului care necesită resurse regenerabile și inovatoare pentru a îmbunătății condițiile de mediu în cadrul urban și pentru a conserva ecosistemul urban.

Principiile proiectării urbane sustenabile sunt:

Echipa Urban Scope utilizeaza în proiectele sale o gamă largă de soluții care sprijină o eficiență energetică și o economie circulară, deoarece sustenabilitatea intervențiilor este o prioritate pentru noi.

Soluții

01.

Infrastructura rutieră și pietonală

02.

Piste pentru bicicliști

03.

Spații verzi în zone publice și grădini

04.

Fântâni arteziene muzicale

05.

Sisteme de irigații automatizare

06.

Mobilier urban, utilitar și sisteme de informare

07.

Iluminat public și sisteme de telemangament

08.

Rețele electrice, apă/canal și comunicații

09.

Sisteme de comunicații prin fibră optică

10.

Sisteme de supraveghere video urbană

11.

Sisteme de management al traficului

12.

Sisteme de adresare publică

13.

Sisteme de access internet wi-fi