Active Cities | soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică

Sisteme de Parcare

Viitorul parcărilor publice se va baza pe soluții inovatoare care gestionează cererea, optimizează oferta și servesc mai bine nevoile utilizatorilor cu sprijinul tehnologiilor și proceselor digitale,

Utilizând cele mai recente tehnologii pentru detecție, comunicații, taxare și management, se pot aduce benficii directe în descongestionarea traficului și creșterea calității vieții

AFLĂ MAI MULT

Mobilitate urbană

Ai nevoie de consultanță?

CUBE OFFICE BUILDING, Calea Floreasca Nr. 169X, Et 4, Sector 1, 014459

Sună-ne: +40 728 999 588

office@urbanscope.ro

sau completează formularul

O abordare integrată a parcărilor la nivel urban

Parcări Rezidențiale

Locuri de parcare amenajate în cvartalele de locuințe colective, destinate parcării de reședință.

Parcări Publice

Locuri de parcare amenajate în spații publice, aliniamente de străzi urbane, construcții subterane sau supraterane.

Un sistem integrat va asigura monitorizarea și gestionarea centralizată a spațiilor de parcare publică cu plată, urmărirea în timp real a stării de ocupare a acestor spații, precum și asigurarea și impunerea respectării regulilor de parcare regulamentară, prin aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.

Sistemul integrat de monitorizare va reprezenta un instrument util de obținere de statistici asupra gradului de ocupare a locurilor de parcare cu plată, în funcție de diferite criterii (oră, zi, anotimp etc.), prin aceasta permițând eficientizarea sistemului, stabilirea unor tarife de plată corelate cu cererea și diferențiate pe zone, aplicarea de politici de parcare care să contribuie la realizarea obiectivelor mobilității urbane durabile, estimarea necesarului de suplimentare a locurilor de parcare cu plată existente, posibilitatea de intervenție rapidă și sancționare a parcărilor ilegale pe domeniul public sau fără efectuarea plății tarifului corespunzător, în cazul utilizării parcărilor amenajate.

Zone de tarifare

În cele mai multe cazuri pentru tarifarea parcărilor publice a rezultat necesitatea implementării unor zone diferențiate de tarifare. Principalul beneficiu al unui astfel de sistem va consta în utilizarea mai eficientă a spațiilor de parcare disponibile în zona centrală și în alte zone cu cerere mare, prin aplicarea unui tarif diferențiat, progresiv în funcție de perioada de staționare, efectul fiind acela al reducerii timpului de staționare de către fiecare vehicul și disponibilizarea spațiului pentru un alt vehicul.

O politică mai eficientă a prețurilor pentru parcările publice poate ajuta la rezolvarea problemelor de management al traficului, la creșterea veniturilor și la atingerea altor obiective de îmbunătățire a mobilității urbane.

Planificare

Zonificare

Zona Roșie

Zona Galbenă

Zona Verde

Soluții

Soluții inteligente

Beneficii

01.

Optimizarea utilizării spatiilor publice respectiv a spațiilor de parcare

02.

Ameliorarea traficului de zonă prin implementarea politicilor de parcare inteligente

03.

Reducerea timpilor de căutare a unui spatiu de parcare

04.

Management in timp real a politicilor tarifare

05.

Creșterea veniturilor si utlizarea acestora pentru investitii in solutii de mobilitate durabile

06.

Cresterea calitatii vietii