Active Cities | soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică

Ce scop servește?

Pentru asigurarea unor condiții de performanță, planul de mobilitate urbană durabilă, „esența planificării mobilității urbane” este necesar a se corela cu strategia integrată de dezvoltare urbană, cu planul de urbanism general (PUG), cu strategiile regionale, cu strategiile sectoriale de servicii sociale, sănătate, educație, crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică, precum și cu planul național de transport.

De ce este important?

Creşterea mobilităţii urbane şi interurbane sunt teme principale ale Uniunii Europene.
În acest context realizarea reţelelor inteligente de transport devine una dintre priorităţile care pot fi finanţate din fonduri europene nermabursabile.

Comisia Europeana: , „Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities” With the global shift towards a low-carbon, circular economy already underway, the Commission's low-emission mobility strategy, adopted in July 2016, aims to ensure Europe stays competitive and able to respond to the increasing mobility needs of people and goods”

Sisteme inteligente de transport

Sistemele inteligente de transport public se înscriu în conceptul Smart City/Smart Mobility, tehnologia evoluând, astfel că acestea încorporează echipamentele necesare pentru a comunica în permanență cu utilizatorii prin intermediul aplicațiilor software instalate pe echipamentele de comunicații mobile. Sistemele inteligente de transport public oferă posibilitatea de a fi accesate în timp real pentru a putea tinde către conceptul de mobilitate ca un serviciu MaaS.

Inițiativa pentru mobilitate urbană

Peste 70 % din cetățenii UE locuiesc în orașe care generează 23 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră datorate transporturilor. Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă subliniază necesitatea ca mobilitatea interurbană și urbană să devină mai durabilă, mai inteligentă și mai sănătoasă. În acest scop, Comisia propune o nouă inițiativă privind mobilitatea urbană.

Prevederi până în 2025

Noua inițiativă privind mobilitatea urbană completează propunerea de revizuire a orientărilor pentru rețeaua transeuropeană de transport (revizuirea TEN-T). Propunerea respectivă prevede că toate orașele mari („noduri urbane”) din rețeaua respectivă trebuie să elaboreze până în 2025 un plan de mobilitate urbană durabilă.
Noul cadru european pentru mobilitate urbană prezintă o listă comună de măsuri și inițiative pentru aceste orașe, precum și pentru restul orașelor din UE, pentru a le ajuta să facă față provocării unei mobilități mai durabile.

Principalele provocări ale orașelor inteligente în ceea ce privește mobilitatea urbană sunt cele legate de poluarea mediului și de timpul mare pe care cetățenii îl petrec in trafic pentru a ajunge la locul de muncă sau alte zone de interes.
Platformele de management al traficului, aplicațiile de mobilitate, introducerea de noi vehicule inteligente și sustenabile - electrice, hibride, conectate, autonome etc.- sunt câteva dintre mijloacele unui oraș inteligent de a dezvolta un plan eficient de mobilitate urbană, care să răspundă nevoilor cetățenilor.

Municipiul București
Studii de trafic și deviere a traficului pentru implementarea de soluții subterane de parcare pe marile bulevarde.
young-woman-contactless-pays-public-transport
Municipiul Galați
Studii de fundamentare a sistemelor de e-ticketing, regenerare urbană, infrastructură de transport, achiziția de mijloace ecologice de transport.
pexels-jeshootscom-442584
Municipiul Craiova
Soluții integrate de management al traficului, monitorizare și prioritizarea transportului public precum și regenerarea urbană a spațiilor degradate
constanta-g51dde230f_1920 (1)
Municipiul Constanța
Soluții de mobilitate urbană durabilă pentru reducerea emisiilor de carbon, descongestionarea traficului, regenerarea urbană a zonelor pietonale.
Municipiul Sfântu Gheorghe
Soluții de mobilitate urbană durabilă pentru promovarea soluțiilor alternative de transport urban.
Municipiul Focșani
Soluții de mobilitate, regenerare urbană și eficiență energetică pentru creșterea caltății vieții.
Municipiului Iași
Modernizarea transportului public prin implementarea de soluții de taxare și soluții de mobilitate alternative
Municipiul Sibiu
Soluții de mobilitate urbană durabilă pentru reducerea emisiilor de carbon, descongestionarea traficului și promovarea mobilității alternative.
Municipiul Piatra Neamț
Soluții de mobilitate urbană durabilă pentru promovarea soluțiilor alternative de transport urban.
Municipiul Câmpina
Soluții de eficiență energetică a iluminatului public, mobilitate urbană și soluții inteligente de parcare.
Municipiul Buzău
Sisteme integrate de mobilitate urbană durabilă pentru reducerea emisiilor de carbon, managementul traficului, modernizarea transportului public și intermodalitate.
Municipiul Drobeta Turnu Severin
Soluții de mobilitate urbană durabilă pentru reducerea emisiilor de carbon, descongestionarea traficului și promovarea mobilității alternative.